diumenge, 25 de setembre de 2011

L'ALBADA, ESPAI PER NENS/ES I ADOLESCENTS


Si us plau, entreu a l'Albada

un projecte d'escola teixida amb molt d'amor...

que compta amb la col·laboració i suport de l'equip de Nuïtat

ves a nuitat.com

AUROVILLE: UN TEMPLE REAL D'APRENENTATGE CONSCIENT


DESPERTAR CONSCIÈNCIA A TRAVÉS DEL COS
(ATB- Awareness Trough the Body)

Aquest octubre la Aloka i el Joan després de 20 anys d'experiència a les escoles d'Auroville presentaran a Girona, Barcelona i València el seu llibre (ara en castellà) i oferiran tallers pràcticseste octubre, el 1 y 2  en Valencia, y el 8 y 9 en Barcelona

 
Despertar la conciencia a través del cuerpo
Awareness through the body (ATB)
Un camino para fomentar la concentración, la relajación y el autoconocimiento
en niños y adultos
 “No somos sólo lo que conocemos de nosotros mismos 
sino algo mucho más grande que nos es desconocido;
nuestra personalidad momentánea es sólo una burbuja en el océano de nuestra existencia”
(Sri Aurobindo)


Conferencias de presentación 
 29 de septiembre en Girona,
(librería a  confirmar)
 4 de octubre en Barcelona,
en la librería Alibri, en C/ Balmes, 26
tendremos la oportunidad de escuchar a los autores
en la presentación de su libro

Més sobre Auroville:


L'any 1968 s'iniciava

Una proposta internacional: Auroville, a l'Ïndia

un somni fet realitat

també,

com el teu, com el meu, com el nostre...

no el veus?


Mira.

Creu-t'ho!

Posa-t'hi!com ells ho van fer quan els tocava...
Ara ens toca a nosaltres, els humans adults del segle XXI

dijous, 1 de setembre de 2011

30 ESTRATÈGIES PER INNOVAR EN EDUCACIÓ


30 STRATEGIES FOR EDUCATION INNOVATION By Prakash Nair
1. Personalització
2. Les classes d'edats múltiples
3. Petites Comunitats d'Aprenentatge
4. Recomanacions dels estudiants
5. Petites Comunitats d'Aprenentatge amb les Acadèmies
6. Els plans d'estudi multidisciplinari amb programació en bloc
7. Aprenentatge Cooperatiu
8. Aprenentatge Basat en Projectes
9. Tutoria entre iguals
10. Parells d'ús
11. Equip docent
12. Serveis Comunitaris d'Aprenentatge
13. Looping
14. Les associacions de negocis per a l'avaluació, recursos i finançament
15. Connexions Globals
16. Interships
17. El ressorgiment de l'art
18. Els ordinadors portàtils i la tecnologia sense fils de Anytime Anywhere aprenentatge
19. Participació dels Pares
20. Actuacions dirigides per estudiants
21. Aptituds per a la vida en el currículum
22. Orientació Vocacional significativa
23. Orientació social / emocional
24. Programes d'educació física - Més enllà d'Esports
25. Aprenentatge a l'aire lliure
26. Diari dirigit per l’alumnat
27. Desenvolupament dels docents i temps adequat de preparació
28. Rúbriques i avaluació basada en portafolis
29. Edificis diferents per l'escola
30. Després de l'Escola i l'ús comunitari de les escoles
Autoria imatges: Els alumnes de 2n d´ESO del Martí l´Humà de Montblanc inspirats en Alexander Calder ( més informació eulàlia calzada Art Santa Coloma)


1 Personalització

La personalització de l'aprenentatge és un important reforç al nou model de l'educació. S'inicia amb la idea que els alumnes no són productes que poden ser produïts en massa per les escoles. Si s'accepta la realitat que no hi ha dos nens exactament iguals, llavors lògicament ha de seguir que cap sistema d'educació pot funcionar per a tots els estudiants. D'això es desprèn la idea que un model educatiu cal "personalitzar" l'experiència d'aprenentatge de cada estudiant. La idea que cada estudiant té un "Programa d'Educació Individualitzada" no és nou per als que s'especialitzen en l'educació dels nens amb dificultats d'aprenentatge. Ara, la idea d'un "IEP" per a tots els estudiants està guanyant adeptes. La personalització inclou no només el que es va aprendre a l'escola, sinó també com es va a aprendre.
Si bé és possible i fins i tot desitjable per a postular certes "normes" que defineixen el tipus d'habilitats i coneixements que constitueix un aprenentatge sòlid en qualsevol disciplina, cada estudiant ha de tenir una preparació adequada i individualitzada per dominar aquestes normes. A més, una escola que promogui l'aprenentatge personalitzat farà tot el possible per oferir una educació amb una varietat de mitjans i mètodes en un intent d'involucrar a tots els estudiants. L’aprenentatge personalitzat és compatible amb la idea de Howard Gardner "teoria de les intel·ligències múltiples", que identifica vuit intel·ligències diferents, el desenvolupament és essencial per l'èxit en una varietat de professions.
Entorns d'aprenentatge personalitzat permeten desenvolupar no només les habilitats cognitives i analítiques d'un individu, sinó que també estan interessats en el desenvolupament de les seves altres intel·ligències i la creació de ciutadans responsables.

2 Multi-edat per classes
Cal preguntar-se: "Quan va ser l'última vegada que vam passar un moment important amb un grup de persones que eren totes de la mateixa edat que nosaltres?" basar en l'edat les agrupacions no té sentit en el món real i no té sentit a l'escola tampoc. Encara que certament hi ha algunes etapes de desenvolupament que són més o menys específica de l'edat, encara que aquests èxits no són exactes. Això vol dir, que té molt sentit per als estudiants del grup de manera que els ofereixen la millor oportunitat per obtenir una rica experiència d'aprenentatge i no en funció de la seva edat. En conseqüència, diversos grups d'edat (dins i fora de "aules") són una forma més adequada d'organitzar una població estudiantil.
Quan es tracta de les escoles, hi ha àmplia evidència que "més petit és millor". Però el petit no és una virtut en si mateixa. És un mitjà per a un fi, i al final és que cada estudiant se senti que ell o ella és part d'una comunitat íntima, on (per prendre prestada una frase de la popular sèrie de televisió "Cheers"), "tothom sap el seu nom". Això vol dir que no és suficient per trencar simplement una gran escola en "cases" o "pods" amb el propòsit de la creació de la petitesa. Els estudiants han d'identificar clarament amb la seva comunitat més petita i un sentit de pertinença, el propòsit comú i la lleialtat a la unitat més petita.
Pel que fa a què tan gran ha de ser la unitat, hi ha diverses teories. Alguns insisteixen que la petita comunitat d'aprenentatge no ha de ser major de 100 estudiants, però altres diuen que es pot treballar bé fins a 150 estudiants. No obstant això, hi ha acord general en què els més petits d'aquesta unitat, el més probable és oferir la sensació de seguretat i de pertinença que els estudiants necessiten.
És gairebé impossible pensar en una escola i no veure el "aula" com a bloc de construcció bàsic. I, no obstant això, com aquest informe sobre el nou paradigma il·lustra les escoles, no hi ha absolutament cap raó lògica o convincent educatiu de les aules a les escoles - almenys no en el sentit de les aules tradicionals. Amb la personalització de múltiples classes d'edat, aprenentatge basat en projectes i l'ensenyament en equip, les escoles tenen l'oportunitat d'organitzar de manera diferent del que han fet en el passat.
Però la clau del seu èxit rau no tant en que preparen als estudiants de qualsevol àrea en particular, sinó que desenvolupen habilitats per a la vida quotidiana relacionades amb el món i el treball fora de l'escola.

6 Multidisciplinari plans d'estudis amb la programació de blocs
És cert que res del que val la pena aprendre pot ser ensenyat o après en les tradicionals 45 o 50 minuts que la majoria de les escoles fan servir. Programació en bloc és una forma alternativa per trencar el dia escolar en segments de temps més ampli que permeti als estudiants a gaudir d'una experiència d'aprenentatge més ric. Un altre desavantatge de la jornada escolar tradicional és que es divideix el temps d'acord amb les classificacions tema com a llenguatge, matemàtiques, estudis socials, ciència i art de manera que aïllar a aquests temes l'un de l'altre i de la seva riquesa natural, ja que es troben en la vida real . En aquest sentit, la paraula "multidisciplinària" és només una forma elegant de dir "real".

7 Aprenentatge cooperatiu
En educació es defineix l'aprenentatge cooperatiu com "un mètode d'ensenyament que encoratja als estudiants a treballar en petits grups el material d'aprenentatge, a continuació, presentar el que han après a altres grups petits. D'aquesta manera, assumeixen la responsabilitat del seu propi aprenentatge, així com dels seus companys. En altres paraules, l'aprenentatge cooperatiu és un sistema en què els estudiants es motiven. Desplaçant la responsabilitat d'aprendre dels mestres als estudiants, tendeix a fomentar i crear en el seu lloc una nova dinàmica, on els estudiants se senten capaços i amb ganes de triomfar pel seu compte i no només per complaure al seu mestre.

8 Aprenentatge Basat en Projectes
Aquesta estratègia està implícita en altres tipus d’aprenentatge que es descriuen aquí. És una manera de fer l'aprenentatge significatiu i real. En lloc d '"aprenentatge" material dels llibres de text, els estudiants treballen en equips per fer front a problemes del món real. Sovint, els estudiants col·laboren amb els seus parells de tot el món en projectes d'abast mundial, estableixen relacions significatives. Té molts avantatges entre ells:
Desenvolupa habilitats de col·laboració;
S'ocupa de problemes del món real en que els estudiants poden fer importants connexions entre el que s’aprèn a l'escola i la seva importància en el món fora de l'escola;
Els resultats d'una més profunda i més holística comprensió de l'objecte d'estudi;
Proporciona els mitjans per integrar habilitats en les diverses disciplines de la mateixa manera que els problemes del món real necessiten d'un enfocament multifacètic per resoldre'ls;
Proporciona un bon vehicle per al lliurament de plans d'estudi multidisciplinari.
Involucra als estudiants directament en el procés d'ensenyament i aprenentatge;
L'acte d'ensenyar a altres augmenta el propi aprenentatge de l'estudiant;
Fomenta la col·laboració entre els alumnes;
Enriqueix el medi ambient d'aprenentatge;
Comparteix la responsabilitat de l'ensenyament entre el professor i els alumnes;
Utilitza coneixements en l'aprenentatge en grup;
Pot ser vist com una estratègia per abordar les diferències individuals a l'aula.

9 Tutoria entre iguals
Hi ha una dita: “...la millor manera d'aprendre alguna cosa és ensenyant.”
Amb la tutoria entre iguals els estudiants assumeixen el paper dels mestres i mentors per als nens més petits. També és valuós perquè els estudiants sovint poden forjar llaços més forts amb altres estudiants que amb els adults i tenen major facilitat per a desenvolupar l'interès i la motivació en l'alumnat més jove. Si bé hi ha alguns problemes amb aquest enfocament com el fet que no tots els estudiants són bons mestres. El problema rau en dues qüestions - la millor manera de posar en pràctica l'ensenyament entre iguals a classe, i quin tipus de paper ha de suposar per al professor? Hi ha també qüestions relatives a la qualitat de l'ensenyament i la qualitat del resultat de l'aprenentatge que es porta a terme utilitzant aquest sistema.
Encara que la forma exacta de l'ensenyament entre iguals poden variar d'una classe a una altra, no hi ha dubte que quan els estudiants poden parlar amb altres estudiants, ho fan involucrar-se en formes que mai tindrien si es tractés d'escoltar passivament una conferència.
Si bé això no és un argument per acabar amb el format de lectura, certament suggereix que els mestres han de complementar les conferències amb les oportunitats dels debats a classe entre els propis alumnes.

11 Equip docent
Si apliquem estratègies d'Aprenentatge Basat en Projectes, es fa difícil treballar en les aules aïllades amb un bon professor, doncs som més eficaços quan els professors amb un treball en equip poden oferir un programa multidisciplinari per als estudiants. En treballar estretament amb els seus companys, els professors obtenen els beneficis de l'aprenentatge cooperatiu. Els estudiants es beneficien dels programes d'ensenyament en equip, no es veu obstaculitzat per la debilitat d'un professor en una zona determinada, ja que podria ser un punt fort d’un altre mestre. L'ensenyament en equip també per la programació en que es va discutint i construint.

12 Aprenentatge i servei
El servei a la comunitat és una forma d'aprenentatge i s'està convertint en una part integral de la majoria dels programes de l'escola secundària. Moltes escoles estan exigint als estudiants a elaborar un cert nombre d'hores de servei comunitari per graduar-se. Però com totes les bones idees, aquesta també ha d’estar d'acord amb les seves fortaleses i interessos dels estudiants. En aquest escenari, el servei de la comunitat també es converteix en un vehicle per oferir programes de qualitat per a les comunitats receptores. Pel que fa als estudiants, que adquireixen una important lliçó de donar, estan més ben preparats per als reptes de la universitat, i afinar i enfortir les habilitats socials i tècniques que s'utilitzen en el món real després de la universitat.

13 Looping
La majoria dels estudiants confirmen el que ja sabem - que els docents són entre les persones més importants en les seves vides. No obstant això, el grau en què un professor pot conèixer realment a un estudiant disminueix dràsticament segons el nombre d'estudiants que el mestre ha d'ensenyar en cada grup. Quants pares han assistit als pares / mestre en una escola gran, on el professor ha de estudiar a través dels seus papers per veure com un estudiant ha realitzat en els exàmens i les tasques abans que ella pot fer comentaris sobre com el nen li està anant a la seva classe? No culpin als mestres per això - és difícil per a qualsevol persona per realitzar un seguiment detallat dels 150 estudiants que voletegen dins i fora de l'aula.
Estratègies:
Tenir el mateix professor i companys de classe per a dos o més anys proporciona estabilitat per als estudiants, redueix l'ansietat i augmenta la seva confiança.
Els mestres i els estudiants no han d'aprendre els nous noms, identitats i personalitats de tots cada any, això augmenta l'aprenentatge real en el segon any.
Disciplina a l'aula amb el suport dels pares i augmentar la participació.

17 Ressorgiment d'Art
Els artistes i la creativitat sempre han anat de la mà, però l'estudi de l'art a l'escola solia ser vist com quelcom separat i menys important que les matèries com les matemàtiques i ciències. Només ara s'està reconeixent les connexions entre la creativitat que està implícita en la tasca artística i la creativitat que la societat global demanda de tots els ciutadans. "Les persones creatives inventar, imaginar, resoldre problemes, crear i comunicar d'una manera fresca, nova. Cada negoci requereix de pensadors creatius en la forma de científics, enginyers, investigadors mèdics, els innovadors de la tecnologia, empresaris, artistes, actors, escriptors i il.lustradors. "
Més enllà de la utilització de l'art com un mitjà per nodrir i enfortir l'esperit creatiu que resideix en tots els nens, ara hi ha un nou impuls per a què l'art ocupi el lloc que li correspon a les nostres escoles - l'adveniment de la tecnologia. Amb la tecnologia, l'aprenentatge s'està convertint en una experiència multimèdia, les demandes inclouen no només els coneixements tecnològics, sinó també les habilitats artístiques. Independentment del tema dels estudis, les demandes en els treballs acadèmics volen que presentin el seu treball amb tics, i això requereix un cert nivell de competència artística.
Mitjançant la combinació de la seva capacitat artística amb la competència tecnològica, els estudiants també estan expandint les seves opcions de carrera. Avui dia, hi ha moltes professions on l'art i la tecnologia s'entrellacen. S'inclouen les arts gràfiques, publicitat, escenografia, arquitectura, animació per ordinador, animació amb plastilina, fotografia digital, art digital, disseny de jocs informàtics, edició digital, industrial i disseny de vestuari i fins i tot el cinema, que ara inclou àmplia cambra fora dels "efectes" que es creat en l'estudi.

18 Tecnologia per cada moment i lloc d’Aprenentatge
El següent resum de Jamie McKenzie explica els beneficis dels ordinadors portàtils i tecnologia sense fil per a qualsevol moment en qualsevol lloc. També s'analitza per què les xarxes sense fils que utilitzen ordinadors portàtils són preferibles a la pràctica encara prevalent de posar les màquines d'escriptori a la part posterior de cada classe.
Facilitat de Moviment: ordinadors portàtils sense lligams es poden moure a qualsevol part de l'edifici i no necessiten mobles especials.
Els ordinadors portàtils són més fàcils d'acomodar a les aules existents, per la seva petita grandària.
Desplegament Estratègic: Els ordinadors portàtils es poden implementar on més es necessiten, creant les oportunitats d'aprenentatge que els mètodes tradicionals de distribució d'ordinadors a través d'una escola no proporciona.
Flexibilitat: els portàtils es pot utilitzar dins de les habitacions existents i es poden configurar per adaptar-se a les preferències del professor i la naturalesa de l'experiència d'aprenentatge, ja sigui en equip, grup o individu.
Neteja: Eliminació de cables i filferros significa que el 25 o fins i tot 30 ordinadors portàtils es poden allotjar en una habitació sense crear un caos.
Perfil: A diferència de l’escriptori on darrere de monitors de grans dimensions els estudiants poden estar ocults, els ordinadors portàtils tenen un perfil baix, permetent als mestres i els estudiants de tenir contacte visual.
Comoditat: la capacitat dels ordinadors portàtils sense fil per estar disponibles quan sigui necessari i guardat fàcilment els fa més susceptibles de ser utilitzats.
Simplicitat: La simplicitat, la comoditat i fiabilitat dels ordinadors portàtils sense fils significa que els professors i els estudiants poden concentrar-se en l'aprenentatge, no en el maquinari. Aquesta tecnologia pot ajudar a assolir la utilització plena que ha estat esperat, però sovint no reconeixen a causa de dificultats tècniques o inconvenients.
Velocitat: Gairebé no hi ha temps de preparació per als ordinadors portàtils sense fil. Ells poden estar en funcionament sense necessitat de localitzar i connectar o desconnectar un cable. Aquest és un gran avantatge i una altra forma en la que la pròpia tecnologia es subordina a la tasca d'aprendre.

19 Participació de les famílies
De vegades, els pares s'oposen a qualsevol canvi que els porta fora de la seva zona de confort. Hi ha un sentiment general que quan es tracta de l'educació dels nostres fills, és millor que viure amb el sistema actual amb tots els seus problemes que "experimentar" amb noves idees. L'única manera de superar aquesta por és la de col·laborar estretament amb els pares perquè desenvolupin una veritable comprensió de la necessitat de canviar i convertir-se en socis actius en la continuació del procés de canvi. Veure els pares com a socis legítims en com les escoles són dirigides i conduïdes és un dels factors clau del seu èxit.

20 Actuacions dirigides pels estudiants
El joc és una forma legítima d'aprenentatge i és sovint l'única forma que funciona quan els estudiants estan desencantats amb el procés educatiu. Els nens són actors naturals, i aquesta és una manera d'introduir el joc en l'equació d'aprenentatge. L'exercici és una forma d'aconseguir que els nens s'involucren, amb una participació activa i motivats a l'escola.
La tradicional gamma d'habilitats dramàtiques, els ensenyen lliçons importants en la planificació, la col·laboració, comptabilitat, relacions públiques, administració i gestió. Els estudiants estan disposats a posar molt esforç en aquesta tasca.
Cal que les aules estiguin dedicades a ajudar els estudiants a descobrir l'alegria d'aprendre. Per desenvolupar una comprensió més profunda de la matèria cal pensar críticament i de manera que puguin aplicar els coneixements adquirits en un context a un altre context i temps. Imagineu el que seria per a un estudiant interpretar el paper d'un personatge històric basat en una investigació profunda i l'estudi d'aquest caràcter i el context social en què el personatge va viure.

21 "Habilitats per a la Vida" en el currículum
Resolució de Conflictes: La capacitat de resoldre pacíficament els conflictes és una habilitat de vital importància. A moltes escoles en realitat ja s’ensenya als estudiants a enfrontar i resoldre els conflictes en la seva vida. Això no només és important en la construcció de millors ciutadans, sinó que també aborda el problema dels conflictes que poden interferir amb l'habilitat de l'estudiant per obtenir el màxim profit de l'escola.
Educació del Caràcter: Atès que els humans no neixen necessàriament amb trets de caràcter com tenir cura de la virtut cívica i la ciutadania, l'honestedat, la justícia i l'equitat, respecte, responsabilitat i honradesa, que s'han d'omplir a aquestes virtuts a l'escola - sobretot quan no tenen models adequats a la llar.
L'ensenyament de la Saviesa: És una idea àmpliament acceptat que la "saviesa" és una cosa adquirit amb experiència - i molts creuen que l'edat és un requisit previ per a la saviesa. No obstant això, la saviesa no és més que la capacitat per fer front a les opcions de vida i prendre bones decisions, les decisions amb el potencial de produir els millors resultats a llarg termini. Un altre aspecte de la saviesa és la capacitat de prendre decisions que impacten positivament en el nombre màxim de persones. És important que els nens aprenguin que prendre bones decisions tenen un impacte positiu per a tota la vida.

22 Assessorament i orientació
L’orientació vocacional a l'escola ha recorregut un llarg camí des del seguiment dels estudiants d'acord amb l'anomenada capacitat. Avui dia, sabem que els estudiants poden ser "intel·ligents" en centenars de formes diferents. En aquest món cada vegada més complex, és necessari animar-los a aconseguir el seu màxim potencial. Però, que hem de fer els altres nens que no tenen interès en la ciència i les matemàtiques? Què va passar amb els actors i músics i els artistes i arquitectes? Els consellers i els naturalistes i els cuiners i els joiers i els bibliotecaris i els historiadors i escriptors, els corredors de marató i els empresaris? La societat encara necessita tota aquesta gent, per què tots els nens són forçats a competir amb els genetistes i científics espacials?
Els bons programes d'orientació professional han de complir amb els nens per entendre on són i nodrir el talent que tenen. Tot i la incertesa, les escoles poden fer molt per preparar els estudiants per a una bona carrera, centrant-se en les habilitats per a la vida que la majoria dels adults necessiten, independentment de la seva elecció d’estudis. Aquests inclouen la intel·ligència social i emocional, les habilitats de col·laboració, de recerca, i la capacitat de pensament crític.

23 Nodrir de bones habilitats socials
Centrat en l'estudiant les escoles, en virtut de donar més oportunitats als estudiants per treballar en entorns de col·laboració, els nodreix d’una millor preparació per a la vida.
De la mateixa manera, els estudiants que estan tenint dificultats a l'escola a causa de problemes emocionals poden ser aconsellats a una edat primerenca per treballar amb els seus problemes. També se'ls pot ensenyar habilitats emocionals importants que haurà d'utilitzar en la vida - com el maneig de la ira i la comprensió de les connexions entre els seus sentiments i les seves experiències de vida . A les escoles centrades en l'estudiant, els estudiants que tenen poques habilitats socials i emocionals són també més fàcils de detectar, ja que no poden "amagar" darrere d'un alt rendiment acadèmic.

24 Programes - Més enllà d'Esports
Per què les escoles se centren tant en els esports i tan poc en una bona forma física? Mentre que els esports té un atractiu universal, i les escoles han d'animar a tots aquells interessats a practicar esports, és un fet ben conegut que només una petita fracció dels estudiants que practiquen esports a l'escola en realitat prosseguirà l'esport com una activitat física després de l'escola.
La manca d'un règim d'exercici físic sostenible no és només un problema de salut, però també té conseqüències directes sobre el rendiment acadèmic dels estudiants, la seva taxa d'absentisme, i la seva salut mental i el benestar general.
La manera d'atacar el problema és el desenvolupament de programes d'educació física a l'escola que els estudiants poden seguir utilitzant al llarg de la seva vida. Aquests programes abasten tota la gamma d'activitats de dansa i aeròbic al ioga, caminar, caminar i anar en bicicleta (aquests dos últims en les zones on els terrenys fora de permís). Un règim de condicionament físic més complet a l'escola s'inclouen les classes relacionades amb la nutrició, la salut i la cuina. La idea és ensenyar als estudiants que la bona salut s'inclou una dieta equilibrada i un règim regular d'exercici - i que aquests aspectes de la vida pot ser divertit i agradable al mateix temps que serveix per enriquir tots els aspectes de la vida.

25 Aprenentatge a l'aire lliure
Mantenir els estudiants en les aules d'interior durant llargs períodes de temps al llarg de molts anys, "encadenat" a les cadires dures amb el propòsit ostensible d'aprenentatge, és gairebé inhumà. Els nens, tenen la necessitat de moure’s i gaudir de l'experiència a l'aire lliure. De fet, hi ha una investigació definitiva sobre la importància de la llum del sol i l'aire fresc és essencial per al sa desenvolupament humà i l'èxit acadèmic.

26 Diari dirigit pels estudiants
Un dels majors obstacles que les escoles de Nou Paradigma ha de superar és la regla dura i ràpida en la majoria de les escoles que els alumnes siguin ciutadans de segona classe quan entren a l'edifici de l'escola. La ironia d'aquesta situació és que les escoles tenen la intenció de "servir" a la població estudiantil, i és difícil d'entendre com la idea de "servei" es va convertir en sinònim d'una demanda de submissió a les "regles" de l'establiment per a adults. Per una institució escolar l'objectiu fonamental ha de ser el desenvolupament de l'autonomia de l'alumne cap a la preparació dels estudiants per entrar al món com a ciutadans responsables i en canvi es centra a fomentar la dependència i obediència a l'autoritat.
Com resoldre aquest dilema? Una resposta és donar als estudiants una veritable veu a l'escola. Una organització independent dirigida per estudiants amb un diari lliure sense la intervenció dels adults pot començar a servir a aquest propòsit.

27 Desenvolupament dels docents i adequat temps de preparació
He entrevistat a molts mestres sobre els models de l'ensenyament del Nou Paradigma. La uniformitat de l'opinió que aquest mètode d'ensenyament - que serveix com a guia i mentor, i permetent als estudiants a "descobrir" el coneixement, és molt més impredictible i difícil que a la gestió d'una aula tradicional.
Per ser bons facilitadors en l'aprenentatge basat en projectes, racons, ambients, els professors necessiten molt més temps de preparació i més seminaris de desenvolupament personal.

28 Rúbriques i portafolis per avaluar
Els exàmens d'opció múltiple són la pitjor forma d'avaluar quin progrés ha fet un estudiant en la comprensió d'un tema determinat. L'habilitat de recordar és molt diferent a "aprendre" el material perquè el coneixement es pot aplicar en altres contextos i convertir-se en una habilitat de la vida útil.
Amb l'aprenentatge basat en projectes, ha sorgit la necessitat de desenvolupar una millor i més autèntic mesures d'avaluació com les rúbriques i el portafolis.
Eines que es converteixen en una avaluació legítima i genuïna del que un alumne ha après realment.
El propòsit principal d'un portafolis de l'estudiant és proporcionar als professors i els propis alumnes una mesura significativa d'aprenentatge. Mostrant els possibles productes reals de treball, esdevenint una forma molt més convincent per indicar les habilitats de l'estudiant que les qualificacions d’exàmens memorístics que només demostren bones habilitats per passar exàmens, però poc més.

29 Nous dissenys d’edificis per encabir els centres educatius
Cal desafiar la preeminència de la classe com "blocs de construcció" bàsics de l'escola. De vegades, només re-etiquetatge de la classe i l'organització de tal manera que el format de classe ja no és la forma principal d'ensenyament dins dels límits d'aquesta sala es poden fer meravelles.

30 Programes per després de l’escola (extraescolar)
Mentre que el terme "escoles comunitàries" és àmpliament utilitzat, seria difícil arribar a un consens sobre què és exactament el que això significa. En la seva majoria, les escoles comunitàries es refereixen a les escoles que s'obren al matí d'hora i tanquen tard a la nit perquè el servei de la comunitat sencera i no només als estudiants que assisteixen a l'escola. Cal que la comunitat es desenvolupi a les escoles per tal d’enfortir la comunitat, mentre que al mateix temps, millorar les oportunitats tant dels nens i dels adults per aconseguir una millor educació.
"L'escola de la comunitat seria una part integral del barri, un punt focal en la comunitat perquè els nens i els seus pares puguin acudir-hi per obtenir una àmplia gamma de suport i serveis. Però alhora assolir les més altes metes i estàndards educatius.